Menu

Cart

Warunki świadczenia usługGRASOFT Sklep OnLine

logo16

Regulamin zakupów

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014

Regulamin Sklepu Internetowego GRASOFT.
Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.

Informacja o Firmie:
Sklep internetowy działający pod adresem www.grasoft.pl prowadzony jest przez GRASOFT P.P. Sławomir Grabka z siedzibą Wesoła 15, 28-200 Staszów
NIP: 866-100-43-29
REGON: 292875775
Tel: 606 693 207
Tel/Fax: 015 864 34 20

Ceny
1.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.grasoft.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia
1.Sklep internetowy www.grasoft.pl umożliwia Klientom:
- Składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.grasoft.pl i zawierania umów sprzedaży naodległość.
- Uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery,
broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.grasoft.pl kierowane przez GRASOFT P.P. sławomir Grabka do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
- Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.grasoft.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
- Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
- Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

Dostawa
1.Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Towar w dostawie jest ubezpieczony oraz zabezpieczony przed zniszczeniem.

2.Towar wysyłany jest w dniach od poniedziałku do piątku. Przesyłki są dostarczane tylko w dni robocze.

3.Zamówienia złożone i rozliczone przez PayU.pl do godziny 14.00 zostają przyjęte do realizacji w tym samym dniu, po godzinie 14.00 na drugi dzień roboczy.

4.W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówiena wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

Sposoby płatności
1.Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
- Przed wydaniem towaru klientowi:
Przelewem na rachunek bankowy GRASOFT P.P.
Kartą kredytową.
- W momencie odbioru towaru:
Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu GRASOFT P.P.
Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.


Zwrot towaru przez konsumenta
1.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2.Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
4.Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
5.Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. GRASOFT P.P. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GRASOFT P.P.
6.Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
7.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawoodstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje
Reklamacje i zwroty obsługuje Dział Reklamacji i Obsługi Klienta

GRASOFT P.P.
Ul. Wesoła 15
28-200 Staszów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00

tel. (+48) (0) 15 864 34 20
fax: (+48) (0) 15 864 34 20


Postanowienia końcowe
1.W kontaktach z klientem, GRASOFT P.P. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax).
2.GRASOFT P.P. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
3.Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.grasoft.pl.
4.Regulamin Sklepu Internetowego GRASOFT P.P. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa o dstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)- Adresat GRASOFT P.P., ul. Wesoła 15, 28-200 Staszów,
- Ja/My ...............................................................................
niniejszym informuję/informujemy ......................................................
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy .....................
.......................................................................................
umowy dostawy następujących rzeczy ....................................................
.......................................................................................
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej
usługi.................................................................................
- Data zawarcia umowy .................................................................
/odbioru .............................
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .....................................................
- Adres konsumenta(-ów) ...............................................................
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularzjest przesyłany w wersji papierowej)
.......................................................................................

- Data ................................................................................


Informacja

Kontakt


Kontakt

phone 2 +48 606 693 207 6272709
phone touch +48 606 693 207 Kontakt za pomocą Skype GRASOFT_SI
print +48 15 864 34 20 mail 2 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 GRASOFT P.P. , ul. Wesoła 15, 28-200 Staszów, Polska

Zaloguj lub Zarejestruj

fb iconZaloguj przez Facebook